دستگاه جوش آرگون (تیگ) اینورتری

کاربرد و امکانات

* اینورتر با کنترل ماسفتی 
* دستگاه جوش آرگون AC/DC 
* هوا/آب خنک با سیکل کاری60%
* دارای پنل مناسب و حرفه ایی و HF
* مدلTM200AD تکفاز و TM300AD سه فاز
* جوشکاری آلومینیوم ، فولاد و فولاد زنگ نزن

 

tm

TM 200AD & TM 300AD
(200/300A)
25Kg & 37Kg