دستگاه میگ مگ

کاربرد و امکانات

  • سیکل کاری %60 و هوا خنک
  • مناسب برای جوشکاری انواع فلزات
  • دارای صفحه نمایشگر ولتاژ و جریان
  • مدل IM200 تکفاز و IMG 285Gi سه فاز
  • کنترل اینورتری ماسفتی IM200 و IGBT برای ( IMG 285Gi )
  • دارای ولووم تنظیم جریان ، ولتاژ و اندوکتانس و چراغ اخطار