تاریخچه شرکت LORCH

شرکت LORCH در سال ۱۹۵۷ توسط Bruno Lorch در اشتوتگارت آلمان تاسیس گردیده است. پیشرفت چشمگیر این شرکت و پنجاه سال تجربه در زمینه تولید ، از اولین دستگاه الکترود دستی تا رسیدن به تکنولوژی جدید MICOR نشان دهنده سیستم پویای این شرکت در زمینه تحقیق وبررسی است. تولید انواع دستگاههای فوق پیشرفته در زمینه الکترود دستی ، دستگاههای فول سینرجیک در زمینه میگ/ مگ و آرگون از نشانه های توانایی بالای این شرکت در این عرصه است. از جدیدترین فناوریهای این شرکت در زمینه جوشکاری میگ / مگ می توان از چهار نرم افزارهای سرعتی این شرکت,Speed Cold Speed Root , Speed Puls , Speed Up Speed Arcنام برد که باعث افزایش حدود ۴۰% سرعت نسبت به محصولات رقبای اروپایی شده است

[wonderplugin_carousel id="2"]