سرامیک بر بلبرینگی ساخت ایران

دارای کفه حدود 5 میلیمتر بلندتر از مدل های مشابه چینی(STA)

دارای وزن بیشتر در هرمتر طول حدود (600گرم) سنگین تر از مدل های مشابه چینی در نتیجه حدود 20%مقاومتر است.

دستگاه دارای یک ریل بالایی است که شبیه لاینر گاید است که این پروفیل هم 2 تا 2.5 میل ضخیم تر است که 12%مقاومتر است.

دارای یک تیغه اضافه، یک شکننده اضافه، دوعدد هولدر آلومینیومی برای داخل کیسنگ که بلبرینگ بروی آن است. دو عدد هولدر تیغه

دارای گونیا و نقاله