دستگاههای جوش میگ/مگ با کنترل تایرستوری

کاربرد و امکانات

 • دارای جای کپسول CO2
 • حالت2 ضرب و4 ضرب (توسط کلید Crater)
 • دارای تورچ بینزل آلمان و اتصال به زمین
 • موتور4 غلطکه ( TA500i) و2 غلطکه ( TA350i)
 • مناسب برای سیم توپودری و سیم جوش معمولی
 • سیستم محافظ حرارتی جهت جلوگیری از افزایش حرارت
 • قابلیت تنظیم Crater (جهت پر کردن چاله انتهای جوش)
 • قابل استفاده برای قطرهای0.8-1.6mm برحسب نوع دستگاه
 • سه فاز با کنترل تایرستوری ، نیمه سینرجیک فیدر مجزا
 • مورداستفاده درصنایع سنگین(TA500i) و نیمه سنگین(TA350i)
 • قابل استفاده بصورت هواخنک و یا آب خنک (یونیت آب خنک عمودی)
 • قابل استفاده درخودروسازی، ساختمان،کشتی سازی و صنایع فلزی
 • جوشکاری برای فلزات: فولاد، فولاد ضدزنگ، آلومینیوم، مس و برنج
 • نشانگر آمپر و ولتاژ دیجیتالی وکلید2حالته جهت تست گاز و جوش
 • تنظیم قطر و نوع سیم از نظر Solid و توپودری از روی پنل دستگاه