دستگاه جوش آرگون (تیگ) اینورتری

کاربرد و امکانات

  • هوا خنک دارای فرکانس بالا(HF)
  • (TIG 201A(IGBT), ITG200A(MOS
  • سیستم پس گاز 3 ثانیه و 8 ثانیه (ITG200A)
  • ITG200A بدنه پلاستیکی و TIG201A بدنه فلزی
  • تک فاز، پرتابل، دارای سیستم اینورتری و خروجی DC
  • قابلیت جوشکاری الکترود دستی و آرگون به صورت فرکانس بالا
  • TIG201Aدارای نمایشگر، ولووم جریان وکلید تغییر TIG/MMA
  • 200 آمپر در جوشکاری آرگون و 160 آمپر در جوشکاری الکترود دستی (ITG200A)