دستگاه جوش آرگون مدل TF-PRO

 

کاربرد و امکانات

  • مناسب برای جوشکاری با تورچ آرگون پیشرفته مدل i-torch
  • دستگاه دارای پنل پیشرفته شامل نشانگر A و V ، پارامترهای کنترل جوشکاری و قابلیت هم خوانی با سیستم LorchNet
  • مدل TF-PRO مناسب جهت جوشکاری Cold-Wire بوده که در این مدل یک پنل کنترل قابل جابجایی جهت کنترل پارامترهای مربوطه ، برای جوشکاری آرگون در مد cold-wire استفاده می شود.