دستگاه جوش آرگون

کاربرد و امکانات

  • AC/DC , سه فاز، اینورتری (IGBT)
  • دارای HF و پس گار و پیش گاز
  • در صورت نیاز قابل استفاده با گاری
  • دارای نمایشگر جریان و ولتاژ و سیستم پالس
  • هوا/آب خنک (در حالت آب خنک باید یونیت آب خنک اضافه شود)
  • دارای پنل دیجیتالی پیشرفته جهت کنترل فرآیندهای جوشکاری آرگون