دستگاه جوش آرگون موتومن (MOTOMAN)

تک فاز / 250 آمپر

پالس دار

هواخنک

دارای دوضرب و چهارضرب و گزینه Repeat

دارای نمایشگر دیجیتالی

دارای قابلیت جوش الکترود

دارای شیب ابتدا و انتها

دارای منحنی کامل جوش

دارای شیب ابتدا و انتها

بهمراه تورچ و اتصال و یکسال گارانتی