دستگاه الکتروشیمایی حک برند موتومن

برای حک تیره و روشن

دارای ابزار حک شامل : نمد و محلول حک و ابزار اورینگ و اتصال

حک بضورت سطحی بروی تمام فلزات امکان پذیر است.

دارای یکسال گارانتی