دستگاه میگ مگ

کاربرد و امکانات

  • دارای چراغ اخطار
  • دارای کلید Inching
  • به همراه تورچ و اتصال
  • فیدر داخل با سیکل کاری %60
  • سه فاز اینورتری IGBT هوا خنک
  • دارای صفحه نمایش ولتاژ و آمپر
  • مناسب برای سیمهای قطر 0/6 تا 1/2
  • دارای قابلیت جوشکاری انواع فلزها
  • دارای ولووم های کنترل جریان، ولتاژ و اندوکتانس