کاربرد و امکانات

  • بدنه فلزی محکم
  • چراغ اخطار در حالت اضافه بار
  • سیستم محافظت گرمایی (ترموسوئیچ)
  • قابلیت حمل با بند دوشی برای مدل IG201i
  • سیکل کاری 60% و مناسب برای کار با ژنراتور
  • هواخنک با قابلیت الکترود دستی و تیگ خراشی
  • رکتیفایر تک فاز اینورتری با سیستم کنترل IGBT
  • دارای صفحه نمایشگر برای مدلهای IG202i/IG206i
  • مناسب برای الکترودهای
  • 3.2 ( IG201i/IG202i ) و الکترود 4 (IG202i/IG206i)