پولی کش در دومدل دوشاخه و سه شاخه

مارک تراست

با مغزی های فولادی 4 و 6 و 8 و10 اینچ

یکسال گارانتی