کفش ایمنی ساق بلند برند کالکان

مخصوص محیطهای ذوب و فلزات ریخته گری و حفاری

نسوز

کفش ایمنی کف آبی داخل چرم

کفش ایمنی کف آبی داخل پارچه ای

کفش ایمنی کف مشکی داخل پارچه ای