(Handy (140/150/160/180/190/200

 

کاربرد و امکانات

  • مصرف آمپر بسیار پایین
  • مناسب جهت کار با ژنراتور
  • وزن کم و استحکام بسیار بالا
  • دارای Antistick ، Arc force
  • تکفاز ( تا مدل ۱۹۰) و سه فاز (مدل۲۰۰)
  • تولید طبق استاندارد DIN EN60974-1, IP23
  • در صورت افتادن از ارتفاع ۸۰cm آسیبی نمی بیند
  • مناسب جهت جوشکاری الکترودهای سلولزی،قلیایی و روتیلی
  • دارای سیستم جدید MICOR (ترکیبی ازIGBT و ماسفت)که باعث می شود این دستگاه با۲۰۰ مترکابل افتی نداشته باشد و درمدل ۲۰۰ آمپرقدرت جوشکاری تا الکترود قطر۶ را براحتی داشته باشد

 

پنل دیجیتالی برای مدل های تک فاز