MIG 601Fi/MIG 501Fi

کاربرد و امکانات

  • دارای چراغ اخطار
  • هوا/آب خنک با سیکل کاری%60
  • قابل استفاده با گاری (option)
  • سه فاز اینورتری (IGBT) ، فیدر جدا
  • مناسب برای جوشکاری سیمهای قطر0/6 تا 1/6
  • به همراه تورچ و اتصال و یونیت آب خنک مجزا
  • دارای صفحه نمایشگر ولتاژ و جریان بر روی پاور
  • دارای حالت جوش Mig/Mag و الکترود MMA بر روی پاور
  • دارای ولووم جریان و آمپر و کلید Inching بر روی فیدر
  • دارای ولووم جهت تنظیم Crater و اندوکتانس در حالت CO2 و تنظیم جریان و Arcforce در حالت MMA و زمان spot و فاصله spot در مد spot (بر روی پاور)