کاربرد و امکانات

 • سه فاز 300آمپر AC/DC
 • دارای بدنه ترکیب فلزی پلاستیکی با طراحی بسیار زیبا
 • دارای نمایشگر
 • دارای کلید پالس، کلید تغییر حالت آرگون / الکترود
 • دارای کلید 2 ضرب و 4ضرب
 • سیستم اینورتر (ماسفت)
 • دارای ولووم ARC FORCE جهت جوش کاری با الکترود
 • دارای ولووم تغییر پالس(5.0-300HZ)
 • دارای ولووم پیش گاز (0-1)ثانیه
 • دارای ولووم Pulse duty,Cleanirg Area Width
 • دارای ولووم پس گاز(1-10) ثانیه
 • دارای ولووم تنطیم جریان Peak, Base
 • دارای شیب انتها
 • دارای تورچ و اتصال
 • هواخنک / آب خنک (با اضافه کردن یونیت آب خنک و تغییر تورچ به آب خنک)
 • قابل نصب بر روی گاری مربوطه
 • وزن :25kg
 • ابعاد طول 67cmعرض 31cmارتفاع 60cm
 • مناسب برای جوشکاری تمام فلزات  مخصوصا آلومینیوم